Přátelské domy

Chtěli byste být přírodě blíž a bydlet v Zåhradě, ale obáváte se, že náklady spojené s užíváním bytu budou příliš vysoké? Zåhrada je přátelská k přírodě i vaší peněžence. Při navrhování budov i jejich výstavbě jsou minimalizovány dopady na životní prostředí.

Maximální energetické úspornosti dosahují domy díky kvalitnímu architektonickému konceptu, vhodné orientaci ke světovým stranám, optimalizaci okenních otvorů, okenním rámům zaskleným dvojsklem s vynikajícími tepelně-technickými vlastnostmi, řízenému větrání s rekuperací tepla zajišťující optimální teplotu v bytě a čistý vzduch bez průvanu i nadstandardnímu zateplení fasád, které významně sníží tepelné ztráty.