Inteligentní byt vybavený Home technologií vám umožňuje snadné ovládání chodu domácnosti, zabezpečení a možností zábavy. Jeho součástmi jsou řídicí systém, okruh zabezpečení, kamerový systém, úsporná regulace vytápění, ovládání světel a žaluzií a audiovizuální techniky. Přístup do systému je možný z několika míst přímo v bytě, ale také prostřednictvím internetu nebo telefonu. Tímto způsobem nikdy neztrácíte přehled o tom, co se ve vašem bytě děje, a máte možnost ho ovládat. Zvonění k vašemu bytu si můžete přesměrovat na mobilní telefon, spotřebu energií je možné sledovat v korunách a po týdnech. Ráno se vám automaticky připraví káva a na televizi můžete sledovat stav dopravy z veřejně dostupných kamer.