design/2010/zahrada-logo.pngZåhrada To je život! | Nové krásné byty Praha východ, Lysá nad Labem

Podmínky zpracování osobních údajů

Každá fyzická osoba, která se na www.zahradaTojezivot.cz zaregistruje do Klubu Zåhrada (dále jen „člen Klubu Zåhrada”) nebo do soutěže, uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společnosti MS development s.r.o., IČ: 62913794, se sídlem Donská 275/9, Praha 10, jakožto správci, a to za účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb, a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím pošty a elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to po dobu 50 let od udělení souhlasu.

Člen Klubu Zåhrada, resp. účastník souteže,  bere zaregistrováním se do Klubu Zåhrada, resp. do soutěže, na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb.

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat.

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje na základě registrace u Úřadu na ochranu osobních údajů, pod registračním číslem 00037955. Správce se zavazuje, že bude zpracovávat osobní údaje výhradně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména zajistí ochranu osobních údajů a bude předcházet zneužití osobních údajů a bude dbát maximální ochrany subjektů údajů.