Podmínky zpracování osobních údajů

Každá fyzická osoba, která se na www.zahradaTojezivot.cz zaregistruje do Klubu Zåhrada (dále jen „člen Klubu Zåhrada”) nebo do soutěže, uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společnosti MS development s.r.o., IČ: 62913794, se sídlem Donská 275/9, Praha 10, jakožto správci, a to za účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb, a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím pošty a elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to po dobu 50 let od udělení souhlasu.

Člen Klubu Zåhrada, resp. účastník souteže,  bere zaregistrováním se do Klubu Zåhrada, resp. do soutěže, na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb.

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat.

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje na základě registrace u Úřadu na ochranu osobních údajů, pod registračním číslem 00037955. Správce se zavazuje, že bude zpracovávat osobní údaje výhradně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména zajistí ochranu osobních údajů a bude předcházet zneužití osobních údajů a bude dbát maximální ochrany subjektů údajů.