Kupujeme byt

Rozhodli jste se koupit byt. Před podpisem kupní smlouvy si pečlivě promyslete, jak jej budete financovat. Mějte na paměti, že i když uvažujete o úvěru, musíte počítat s poplatky v hotovosti bezprostředně spojenými s koupí bytu. Které to jsou?

Mezi prvními je to rezervační poplatek většinou ve výši až 10 % z ceny nemovitosti a možný poplatek za uzavření úvěru. Některé banky ho již neúčtují, ale může dosáhnout až 0,8 % z hodnoty bytu. Můžete ještě zaplatit za odhad nemovitosti 2 000 až 5 000 Kč. Některé banky jej ale poskytují zdarma. Kromě rezervačního poplatku a případného poplatku za vyřízení úvěru je tedy dobré mít rezervu asi 20 000 Kč. Při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní budete muset složit zálohu – zpravidla ve výši 15 % z ceny bytu. Následné splátkové kalendáře se liší – někdy je doplatek ceny požadován až po dokončení stavby a předání bytu, jindy jsou vyžadovány splátky podle postupu výstavby. Ale platí: čím méně peněz předem, tím lépe. Pro zabezpečení doplatku se užívá notářská úschova, vázaný účet či dokumentární akreditiv. Ve všech případech je dobré vědět, kdo je vlastníkem složených peněz, než je správce uvolní v souladu s účelem, na který je uvolnění vázáno.

Pokud se v problematice úvěrů příliš nevyznáte, je vhodné využít odborného poradenství nebo vyřízení úvěru, které v případě nových bytů nabízejí někteří developeři.