Zjistili jste si vše o lokalitě, domě, bytu i okolí, je na čase dozvědět se něco o tom, od koho si své nové bydlení kupujete. Pokud kupujete od developera, prověřte si jeho reference a ověřte jeho předchozí realizace. Mnohé napoví i úroveň péče, kterou vám poskytuje jako zájemci o koupi bytu, ochota a množství informací, které vám poskytuje. Prověřte si, zda ten, kdo byt prodává, je i jeho majitelem. Zjistíte to snadno v katastru nemovitostí výpisem z příslušného listu vlastnictví vedeného příslušným katastrálním úřadem. Pro pořízení výpisu na katastrálním úřadu musíte znát katastrální území a obec, kde se nemovitost nachází, dále pak u pozemku parcelní číslo, u budovy číslo popisné.